Odborné semináře

Pro své členy a mysliveckou veřejnost pořádá Řád sv. Huberta cyklus odborných seminářů, původně zaměřených na tradice vycházející z historických kořenů české a evropské myslivosti. Postupně s vyčerpáním historických témat vznikala potřeba zařazení i témat týkajících se současných problémů české myslivosti. V roce 2012 proběhl již 17. ročník tohoto cyklu za účasti 80 posluchačů. Nyní již pošesté v řadě je seminář obohacen o zahraniční účast, kdy vždy jeden referát je věnován problematice myslivosti v Polsku.