Vzpomínka na bratra Adolfa Hradeckého

 

Vážení příznivci cechu Hubertova.

Ze společenství rytířů Řádu svatého Huberta odešel nečekaně ke Stvořiteli, v pátek dne 12.června ve věku nedožitých 75 let, náš řádový bratr Adolf Hradecký.

Nějak tomu stále nemohu uvěřit …. . Když jsme se v pátek v podvečer na Kuksu loučili, Áda (jak jsme jej všichni znali) mi podával ruku se slovy „Jeníčku já se Ti omlouvám, musím už jet domů, však víš…, ale můžeš se na mne  spolehnout“. Na semináři, věnovaném práci s mládeží, měl několik svých „odchovanců“ a jistě měl radost, když slyšel jejich poděkování za položené základy této činnosti (Zlatá srnčí trofej byla jeho dílem) a jistě cítil i jejich úctu a respekt. Zájem o seminář byl velký, účast 100% kapacity, zájem účastníků a jejich aktivita nebývalá. Snad každý má radost, když vidí, jak jiní pokračují v jeho díle a proto jsem přesvědčen, že i Áda musel být spokojený. Viděl jsem i jeho radost nad opraveným Hospitálem na Kuksu, nadšený byl z kaple, kde byl přijímán a pasován na rytíře Řádu svatého Huberta, a už se těšil, jak bude o všem vyprávět svým „Lysákům“ a jak vypraví celé autobusy na podzimní slavnosti. To už ale nestihnul. Musím vám sdělit, že obdivoval odkryté nástěnné malby na chodbě Hospitálu pod názvem „Tanec smrti“, které připomínají, že smrt stojí za každým z nás a nikdo neví, kolik času mu zbývá. Nikdo z nás v té chvíli netušil, jak je blízko.  Áda odešel nečekaně a je mi velmi smutno. Pro všechny, kdo jej znali, je to bolavá rána, ale já mu v tom dobrém slova smyslu trochu závidím a mohu si jen přát, že až mi ta jediná spravedlnost poklepe na rameno, bude to ve chvíli, která bude stejně hezká. Věřím, že náš řádový bratr a můj přítel Áda, kterého obdivuji nejen jako vychovatele mládeže, ale především pro jeho příkladnou starostlivost a péči o „jeho Jiřinku“, odešel ke Stvořiteli tak trochu symbolicky s Braunovým Andělem blažené smrti a to je pro mne a snad i pro jiné, jedinou útěchou.

S úctou Jan Votava, velmistr Řádu svatého Huberta