S Hubertem do školy a možná i dál

Ve dnech 12. a 13. června uspořádal Řád svatého Huberta za podpory Lesů České republiky, s.p. první běh vzdělávacího semináře pro tzv. Hubertovy přátele

– lesníky, myslivce, zemědělce, rybáře a včelaře. Cílem semináře bylo poskytnout pedagogické minimum odborníkům ve výše uvedených profesích aby se mohli nabízet pedagogům při výuce přírodovědy ve školách. Lektoři si hned při přípravě semináře stanovili jako zvládnutelné maximum 30 účastníků. Finanční krytí přislíbil Krajský úřad Královéhradeckého kraje. S blížícím se termínem stoupal zájem a proto musel být elektronický přihlašovací systém na počtu 30 účastníků zablokován.

 

 

V pátek 12. června se v zrekonstruovaných prostorách Hospitalu Kuks sešlo 29 nadšenců, kteří pod vedením zkušené pedagogické lektorky absolvovali dvoudenní školení, které z velké části probíhalo formou aktivního prožitku simulovaných činností v přírodě. Do praktických ukázek byly průběžně citlivě vkládány pedagogické zásady a principy. Součástí semináře byla i burza nápadů, kde účastníci prezentovali své zkušenosti z práce s mládeží. Na závěr bylo provedeno zhodnocení semináře. Pořadatele může jen těšit, že se neobjevila ani jedna negativní připomínka. Seminář se setkal s velmi kladným hodnocením účastníků, za což je třeba poděkovat lektorskému sboru ve složení Mgr. et Bc. Jana Žaludová, Václav Lokvenc ml. a ing. Petr Smutný.

 

Z připomínek účastníků vyplynul návrh na pokračování tohoto typu vzdělávání, s požadavkem na akreditaci a vydáváním certifikátů po absolvování. Pořadatelé budou na tomto požadavku pracovat a současně vyzývají ke spolupráci zemědělce, rybáře a včelaře. Na závěr snad již jen poděkování kastelánu Hospitalu Kuks Liboru Švecovi za poskytnutí výukových prostor a velmi pěkného ubytování.

 

Ing. Zdeněk Navrátil – Mistr Řádu sv. Huberta