Hodnocení prezentace Řádu sv. Huberta na mezinárodní výstavě myslivosti

NATURA VIVA 2015 v Lysé nad Labem.

 

 

Prezentovat ŘsH na výstavě vlastní expozicí bylo velmi dobrým rozhodnutím Rady mistrů.

Touto prezentací se rovněž ŘsH přihlásil k odkazu zakladatele Františka Antonína hr. Šporka a důstojně připomenul 320. výročí založení loveckého Řádu sv. Huberta, které bylo mj. také v mediích vzpomenuto.

Naposledy se ŘsH takto zviditelnil v Brně na 11. Mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu REGINA VIVA 2010.

 

 

Vkusně a důstojně pojednaná expozice poskytovala návštěvníkům a zájemcům dostatek  propagace v podobě tiskovin (letáky, pozvánky na 22. Svatohubertskou slavnost v Kuksu, publikace apod.), DVD z odborných seminářů ŘsH a řádové víno.

Tento servis po celou dobu výstavy zajišťovaly ve stánku každodenní služby dobrovolníků z řad členů ŘsH, kterým patří uznání a velký dík.


Dokladem velkého zájmu o expozici ŘsH nejen ze strany odborné a profesní veřejnosti, zástupců mysliveckých organizací vč. zahraničních, ale také laické veřejnosti, byly poskytované rozhovory, odpovědí na dotazy a zájem o poskytované tiskoviny apod.

 

Tento zájem lze shrnout do několika okruhů:

kladný ohlas na očekávané konání 22. Svatohubertské slavnosti v Kuksu v říjnu letošního roku

konání Svatohubertských mší a konkrétně v Praze v katedrále sv. V+V+V na podzim v letošním roce

konání mysliveckých slavností v Muzeu MZ v Hluboké n. Vltavou - Ohradě koncem měsíce června t.r. a v muzeu ve Svatém Antonu na Slovensku začátkem měsíce září t.r.

konání Svatohubertských mší v regionech

zájem laické veřejnosti o dvoudenní seminář „ S Hubertem do školy ...a možná dál“, který se koná ve dnech 12. a 13. 6. 2015 ve Dvoře Králové.

 

Poděkování patří všem, kteří se na důstojné prezentaci ŘsH podíleli.

 

Igor Hubert  K r č m á ř ( foto)

Václav František  R e ň á k (text)

V Praze dne 3. června 2015