DEN LESŮ V AREÁLU HÁJEMSTVÍ


Ve čtvrtek 14. 5. 2015 se konala v osadě Hájemství již tradiční oslava Dne lesů s Lesy ČR. Pro cca 600 návštěvníků z mateřských a základních škol ze Dvora Králové nad Labem a okolí zde organizátoři připravili pestrý program s environmentální tematikou. Jeho hlavním úkolem bylo přiblížit dětem jedinečnost a význam lesního ekosystému přímo v lese.

 

Po slavnostním zahájení za doprovodu fanfár lesních rohů v podání studentů České lesnické akademie v Trutnově se skupiny dětí postupně vydávaly na Stezku lesního moudra, kde je čekalo celkem pět zastavení.  „U medvěda“ si vyzkoušely střelbu šiškou na cíl. Běželo se 112m, výška nejvyššího stromu světa. Následovalo rybaření a myslivost, které dětem pomáhali přiblížit členové Řádu svatého Huberta. Na dalším stanovišti se museli žáci vydat hlouběji do lesa a najít ztracené lesní živočichy, které pak pod vedením starších žáků ze základní školy Schulzovy sady rozdělili do příslušných lesních pater. Nechyběla ani trocha botaniky – poznávání dřevin a bylin. Odměnou za úspěšné zvládnutí stezky byly dětem další soutěže a atraktivní stanoviště v areálu u Boschovy vily.  Zaměstnanci Lesů města Dvůr Králové nad Labem představili živého a železného koně. Zaměstnanci KRNAPu oživili model Krkonoš zábavnou hrou, ve které se děti učily poznávat faunu Krkonoš. Pracovníci ze ZOO Dvůr Králové dokázali děti na chvíli proměnit na lví smečku, která opakovaně a neúnavně lovila Ing. Tomáše Hajnyše zamaskovaného do podoby antilopy. Studenti ČLA Trutnov měli připraveny ukázky různých druhů dřev, brouků a motýlů, vábili jeleny a představili živou poštolku. Zaměstnanci LČR vyzkoušeli dovednosti dětí, ukázali loveckého psa a po losování v tajemném klobouku byl každý odměněn. V dřevěném altánu připravili zaměstnanci DDM 1 dovednostní hry, výtvarné dílny a ochutnávku čerstvého čaje z lesních bylin. Dále byla představena sbírka kamenů Krkonoš. Na broukovišti, do kmenů vyřezával motorovou pilou dřevosochař a stromolezec ukazoval jak správně ošetřovat staré stromy. Načerpat síly mohl každý u ohniště, kde se i navzdory dešťovým přeháňkám opékalo. Posvačit se dalo pod krytým posezením obce Vítězné. Dalším lákadlem pro  většinu dětí byla možnost zastřílet si z luku nebo z kuše. Členky jezdeckého oddílu Nový svět umožnily dětem projížďku na ponících. Jak zacházet s odpadky, které do lesa nepatří, poradili zaměstnanci z odboru životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Základní škola Schulzovy sady ještě uspořádala výstavu výtvarných děl na téma „Co jsem viděl na procházce v lese.“ Děti mohly samy rozhodnout, který obrázek se jim nejvíce líbil. Tímto hlasováním byl nakonec vybrán vítěz v každé kategorii výtvarné soutěže.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na pořádání této nevšední akce a těšíme se na příští Den lesů v areálu Hájemství.