Řád svatého Huberta uspořádal XX. ročník semináře „Tradice a současnost v myslivosti“.


V nově rekonstruovaném prostředí restaurace „Baroque“ na nábřeží v Kuksu proběhl již XX. ročník vzdělávacího semináře „Tradice a současnost v myslivosti“, který tradičně pořádá Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu. Organizátoři pro letošní rok zvolili tato témata: „Vývoj lovecké hudby v Polsku“, „Lovecký roh a politika v Evropě a Polsku“, „Management zvěře v Krkonošském národním parku“, „Má myslivost v současné době společnosti co nabídnout?“ a „Legislativní trendy EU v myslivosti“. O seminář byl opět velký zájem, počet účastníků dosáhl čísla 68 osob, čímž byla naplněna kapacita sálu.

 

Úvodní témata, týkající se lovecké hudby v Polsku, velmi fundovaně odpřednášel člen Řádu Piotr Grzywacz, bývalý ředitel lesnické školy v Tuchole, který se léta věnuje výchově mladých trubačů v Polsku. Poté seminář pokračoval v historickém duchu příspěvkem ing. Františka Bezděka, který velmi poutavě přednesl historii loveckého soudu na hradě Buchlov. Následující téma  již bylo ze současnosti. S problematikou péče o zvěř v podmínkách Krkonošského národního parku seznámil posluchače ing. Otakar Schwarz, PhD. Následně svou úvahu na téma zda má současná myslivost společnosti co nabídnout přednesl přítomným Velmistr Řádu Jan Votava. Závěr dopolední části obstaral svým  příspěvkem o legislativních trendech EU v myslivosti pan ing. Bohumil Straka, Ph.D. Všechna témata byla účastníky semináře velmi soustředěně sledována a s výjimkou úvodních historických témat vždy doplněna diskuzí.

 

Po obědě následovala odpolední část semináře, kdy se účastníci nejprve přemístili na protější břeh do areálu Hospitalu Kuks kde absolvovali prohlídku renovovaných prostor této barokní památky, včetně sporckovské hrobky.  Poté se přemístili zpět na levý břeh Labe kde je čekal  Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CsC., který přítomné provedl nově otevřeným muzeem Sporckova dvorního rytce Rentze. Na závěr této návštěvy předvedlo Lovecké trio Hradec Králové, které svým troubením doprovázelo celý seminář, soubor původních sporckovských árií pro parforsní lovy.

 

 

Díky přízni počasí a kvalitním lektorům se seminář podařil a po odpoledním zaměstnání byl ve večerních hodinách zakončen tradičním volným posezením u grilovaného divočáka, tentokrát v prostorách penzionu Sporckův Mlýn.

Sepsal: ing. Zdeněk Navrátil